Przeglądy techniczne budynków

Świadczymy usługi z zakresu przeglądów budowlanych stanu technicznego budynków. Wykonujemy przeglądy roczne i pięcioletnie, a na obiektach wielkokubaturowych (o powierzchni zabodowy powyżej 2000m2) półroczne.

Na żeczenie Klienta wykonujemy kompleksowo przeglądy wielobranżowe (konstrukcyjno-budowlane, kominiarskie, elektryczne, gazowe i instalacyjne).

Corocznie kontrolujemy kilkadziesiąt obiektów (budynki wielorodzinne, budynki administracyji państwowej i szkoły, pawilony handlowe, hale magazynowe i zakłady produkcyjne).