Certyfikaty energetyczne

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikaty energetyczne) oraz projektowane charakterystyki energetyczne budynków. Dotychczas wykonaliśmy kilkaset certyfikatów energetycznych i projektowanych charakterystyk energetycznych dla różnego rodzaju obiektów: domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, pawilonów handlowych, budynków przemysłowych i magazynowych.

Obowiązek wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywa na Właścicielach nowych budynków oddawanych do użytkowania, budynków przebudowywanych i rozbudowywanych (gdzie w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna) oraz budynków podlegających zbyciu lub najmowi.

Każdy Inwestor jest zobowiązany dołączyć certyfikat energetyczny budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Ustawa mówi również, że w przypadku, gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wszedł w życie od 1 stycznia 2009r. i wynika z ustawy Prawo budowlane.